סיפור פרשת מקץ

סיפור פרשת מקץ

לפני שנים רבות, היה מלך במצרים, שקראו לו פרעה, לילה אחד פרעה המלך ישן במיטה היפה שלו בארמון, והנה חלם פרעה חלום. בחלום עמד פרעה על שפת היאור וראה בחלומו שבע פרות יפות מראה, גדולות ובריאות עולות מתוך המים, ורועות בשדה שליד המים.

והנה עוד שבע פרות יוצאות מתוך המים, הפרות הפעם היו רזות ודקות מאוד. הפרות הרזות התקרבו אל הפרות הגדולות והשמנות ובלעו אותן. ואחרי שבלעו אותן נשארו עדין רזות, למרות שאכלו את הפרות הגדולות.

פרעה התעורר מהחלום המוזר, וחזר לישון שוב, והנה, הוא חולם עוד חלום.

בחלום השני, שוב פרעה עומד על שפת היאור, ורואה שבע שיבולים יפות וגדולות צומחות. ואחריהן צומחות שבע שיבולים דקות וקטנות. ופתאום, בלעו השיבולים הדקות את השיבולים הגדולות, ונשארו דקות.

פרעה התעורר משנתו, מבוהל משני החלומות המוזרים שחלם, וקרא לכל החכמים שבמצרים, שיבואו לארמונו, וינסו לפתור לו את החלומות שחלם, הוא סיפר להם את החלומות, אבל אף אחד מהחכמים שבמצרים לא ידעו לפתור את החלומות האלו.

פתאום, נזכר שר המשקים ביוסף, הנער העברי, שפתר לו את החלום שחלם כשהיה בבית האסורים. נגש שר המשקים לפרעה ואמר לו שפעם הוא חלם חלום בבית האסורים ולא ידע מהו החלום הזה, ובבית האסורים היה גם יוסף, ויוסף אמר שהחלום שחלם הוא סימן שהמלך פרעה יוציא אותו מבית האסורים ושוב יהיה שר המשקים. וכמו שפתר יוסף את החלום, כך היה, באמת הוציא פרעה את שר המשקים מבית האסורים ומינה אותו שוב לשר המשקים.

גם את החלום של שר האופים יוסף פתר, וכמו שפתר יוסף את החלום, כך היה.

הציע שר המשקים לפרעה אולי יוסף יוכל לפתור גם את החלומות שחלם המלך.

מיד ציווה פרעה להביא את יוסף אליו, המשרתים מיהרו להוציא את יוסף מבית האסורים, גילחו אותו, החליפו לו את שמלותיו והביאו אותו אל פרעה, פרעה סיפר ליוסף את שני חלומותיו המוזרים, ואמר לו שאיש לא הצליח לפתור לו את חלומותיו, ואולי יוכל הוא יוסף לפתור לו את החלומות המוזרים האלו.

יוסף פותר לפרעה את החלומות, ואומר לו, שה’ מגלה לו מה יהיה בשנים הבאות.

שבע הפרות הגדולות והבריאות, ושבע השיבולים הגדולות, הן סימן לשבע שנים של שובע ושפע שיהיה בעולם בשבע שנים הבאות, ואחר כך יהיו שבע שנים של רעב גדול בעולם, כמו שבע הפרות הרזות ושבע השיבולים הדקות, ומרוב שיהיה רעב גדול ישכחו שהיה פעם שובע.

יוסף נותן עצה לפרעה, שכדאי לאסוף אוכל במחסנים גדולים בשנים שיהיה שובע ושפע כדי שבשנים שיהיה רעב, יוכלו לאכול את האוכל שאספו ושמרו במחסנים. וכך היה, פרעה ציווה על עבדיו לאגור ולאסוף אוכל בשנות השובע שיהיה להם אוכל לשבע שנות הרעב שיבואו.

שמח פרעה שיוסף פתר לו את החלומות, בחוכמה עצומה, והחליט למנות אותו למשנה למלך בארץ מצרים.

פרעה התפעל מאוד מחוכמתו של יוסף ןמינה אותו להיות משנה למלך, יוסף היה משנה למלך, התחתן במצריים ונולדו לו שני ילדים, מנשה ואפריים.

עברו שבע שנים של שובע ונהיה רעב בעולם. לא היה אוכל, אנשים היו רעבים. רק במצרים היה אוכל, ששמרו במחסנים.

גם בארץ ישראל היה רעב, יעקב ביקש מבניו לרדת למצרים לקנות אוכל, והאחים של יוסף יורדים למצרים להביא אוכל לאביהם.

הפתק שנעלם

הפתק שנעלם   “אביה!!!!!” צעקה אפרת ” למה את מגיעה עכשיו עוד רגע והיינו נוסעים! ” “סליחה” אמרה אביה. אפרת הייתה המורה של אביה ,

להמשך קריאה »