צוללים קדימה

טבול הוא נער שגדל במרוקו מאז ומתמיד הוא חלם להיות צולל אך אביו לא מסכים לו לעלות ארצה. חרש חרש מפליג טבול על האוניה לארץ ישראל ללא רשותו של אביו אך החיים בארץ קשים והרבה מקבוצתו שעלו איתו ארצה חזרו למרוקו אך טבול לא מתייאש ומתגייס לצבא שם הוא גם משנה את שמו , לשחר אך האם יצליח להגשים את חלומו ולהיות צולל? האם אביו סלח לו על עלייתו ארצה? כל זאת תקראו בספר!