הפחדנים הנועזים

בשעה שיהודי לובלין בורחים מהגטו מוצאים את עצמם שלושה בחורי ישיבה לבד ביער .הגרמנים עושים אחריהם מעקב ללא הפסקה .ולא כל כך מצליח להם…והגרוע מכל שראש הישיבה שלהם נלקח למקום בילתי נודע.מה יהיה עם שלושת המסכנים האלה לבד ביער. האם הגרמנים ימצאו אותם או שינצלו