אודות הצעה לספר

אנו שמחים לחדש את מסורת קיום אירועי “הצעה לספר” במהלך שבוע הספר העברי.

פעילות “הצעה לספר” מוקדשת לזכרו של אורי אורבך ז”ל, שיזם את התכנית בכנסת. המיזם התקיים בכנסת במשך שלוש שנים וכבר אז התחיל להיכנס למערכת החינוך בהובלת הפיקוח על החינוך הלשוני בחמ”ד. ניתן לצפות באורי אורבך קורא חסמב”ה באירוע הצעה לספר בכנסת.

האירוע כולל התכנסות של תלמידים, מורים, הורים, עובדי בית הספר ונציגי רשות ובה נציגים קוראים קטע מספר אהוב ומשתפים בסיבה לבחירתו. אירוע זה עשוי להוסיף נופך מיוחד לעידוד הקריאה ולהכרה בחשיבותה.

ההכנה לאירוע

  • בשיעורי עברית תערך פעילות בנושא המלצה על ספר, קריאה בקול ועמידה בפני קהל.
  • בחירה של הקוראים בטקס.
  • לקראת האירוע מומלץ לפרסם אוגדן, הכוללת את ברכת מינהל החמ”ד, את שמות הספרים הנחרים עם שם הסופר/ת, קטעי הקריאה וההמלצות שנבחרו על ידי המשתתפים בטקס בבית הספר.

תוכן האירוע

  • מומלץ לשלב מקהלה/תזמורת של בית הספר
  • ברכות של נציגי הורים ורשות מקומית
  • כל קורא יקרא קטע מספר ויוסיף נימוק קצר על הבחירה. מומלץ להגביל את זמן ההקראה והנימוק לשלוש דקות לכל קורא.

סביבה לימודית

כדאי לשלב בסביבה הלימודית מידע על אורי אורבך ז”ל וכן המלצות של תלמידים על ספרי קריאה.